Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου: Ένα νέο σχολείο γεμάτο προσδοκίες…

ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου – Δελτίο τύπου
Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Τυμπακίου είναι Δημόσιο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας.     Ιδρύθηκε το 2008 (αρ. ΦΕΚ 2053/6 Οκτωβρίου 2008) και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2817/2000 περί «εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και του νέου νόμου της ειδικής αγωγής 3699/2008.
Η ίδρυση και λειτουργία των ΕΕΕΕΚ βοήθησε να καλυφθεί το κενό στην ειδική αγωγή και όχι μόνο και που αφορούσε  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
 ανάγκες, ηλικίας άνω των 14 ετών.          
Στο σχολείο μας εκπαιδεύονται 10 έφηβοι με ελαφρά νοητική καθυστέρηση, που έχουν τελειώσει ειδικό ή γενικό Δημοτικό σχολείο.
Σο Ε.Ε.Ε.Κ. εγγράφονται μαθητές ηλικίας 14-17 ετών. Για την εγγραφή τους χρειάζεται, εκτός από το απολυτήριο του Δημοτικού και βεβαίωση αναγνώρισης των Ειδικών Εκπαιδευτικών τους Αναγκών από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), ή Ιατροπαιδαγωγική Έκθεση από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η διάρκεια φοίτησης είναι 5-8 χρόνια, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες.
Στόχος της λειτουργίας του ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μας επαγγελματικές ή έστω προεπαγγελματικές δεξιότητες, να συντηρήσουν και να βελτιώσουν τις βασικές τους γνώσεις. Ακόμη να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες για να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητοι. Σκοπός βασικός είναι η αλλαγή στάσης και η ευαισθητοποίηση ΟΛΩΝ ΜΑΣ απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με όραμα μια ανθρώπινη και αξιοπρεπή κοινωνία…
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στις εξειδικεύσεις:
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
Στο εργαστήριο κηπουρικής οι μαθητές διδάσκονται τις βασικές εργασίες
 • σπορά
 • φύτευση
 • μεταφύτευση
 • εργασίες σε θερμοκήπιο
 • εργασίες συντήρησης ενός κήπου
 • περιποίηση καλλωπιστικών φυτών
 • περιποίηση εσωτερικών φυτών
 • καθαρισμός αυλής από ξερά χόρτα
 • παραγωγή κόμποστ
·        διδάσκονται επίσης βασικές αρχές λαχανοκομίας.
Η εκπαίδευσή τους είναι αρχικά θεωρητική  και στη συνέχεια γίνεται πρακτική άσκηση θερμοκήπιο του σχολείου.
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
Κύριοι τομείς διδασκαλίας είναι:
·        γνωριμία με τα τρόφιμα
·        διατροφή
·        κανόνες ασφαλείας στην κουζίνα
·        χρήση μαγειρικών συσκευών
·        καλοί τρόποι στο τραπέζι
·        προετοιμασία  και παρασκευή απλών φαγητών και ροφημάτων.
·        Βασικές αρχές ζαχαροπλαστική με πρακτική άσκηση
·        παρασκευή γευμάτων καθημερνά στους μαθητές του σχολείου.
·        Καθημερνή πρακτική εξάσκηση
Η εκπαίδευση είναι αρχικά θεωρητική και στη συνέχεια γίνεται πρακτική άσκηση στην επαγγελματική κουζίνα του σχολείου.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Το πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκτός από την επαγγελματική εκπαίδευση στις εξειδικεύσεις περιλαμβάνει ακόμη και τα ακόλουθα μαθήματα:
Οι μαθητές μας, πέρα από την επαγγελματική ειδίκευση,  συνεχίζουν τη μαθησιακή τους πορεία, διδασκόμενοι τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Κοινωνικής, Πολιτικής Αγωγής. Σε πολλούς από τους μαθητές γίνεται εξατομικευμένη διδασκαλία για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρων προβλημάτων.
Στόχοι της εκπαίδευσης είναι:
 • Η βελτίωση των γνωστικών & μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών
 • Η κοινωνικοποίηση τους
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών και υπευθυνοτήτων
 • Η τόνωση του αυτοσυναισθήματος
 • Η ομαλή ενσωμάτωση στο κοινωνικό γίγνεσθαι
Στο μάθημα της φυσικής αγωγής, η κίνηση, η άσκηση και το παιχνίδι, βοηθούν τα παιδιά να κινούνται ελεύθερα, να σκέφτονται ελεύθερα, να αναπτύσσουν τη φαντασία τους, να δημιουργούν, να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. H κίνηση, η άσκηση και το παιχνίδι, αναπτύσσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών, τα βοηθούν να συνεργάζονται, να δρουν ομαδικά, να κοινωνικοποιούνται, να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.         Σκοπός της μουσικής αγωγής είναι να καλλιεργήσει το μουσικό συναίσθημα, την κίνηση και το ρυθμό στους μαθητές, καθώς επίσης να τους βοηθήσει στην κοινωνική τους συμπεριφορά και προσαρμογή.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εκτός των παραπάνω το ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου διαθέτει υποστηρικτικές υπηρεσίες, που με τον τρόπο του συμβάλουν στην ομαλή κοινωνική ένταξη των μαθητών μας και στη στήριξη των οικογενειών του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
    Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία για οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί: προσωπικό, οικογενειακό, διαπροσωπικών σχέσεων, σε ατομικό επίπεδο.
Λειτουργούν ομάδες Υποστηρικτικής Συμβουλευτικής μαθητών, με σκοπό:
 • Την ενίσχυση στην κοινωνική ένταξή τους
 • Την ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας
 • Την απόκτηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής
      Λειτουργούν, επίσης, ομάδες γονέων σε τακτική βάση με σκοπό την επεξεργασία:
 • Προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών
 • Την επεξεργασία των σχέσεων γονέων-παιδιών
 • Την ανάλυση των δυναμικών της οικογένειας (μονογονεϊκές οικογένειες, συστήματα ρόλων, λήψη αποφάσεων κ.λ.π.)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Η  ψυχολόγος στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ασχολείται με τη ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών μέσω της συμβουλευτικής σε ατομική αλλά και μικροομαδική βάση καθώς και με την παρέμβαση και τη συνεργασία με την οικογένεια.
Η συμβουλευτική περιλαμβάνει:
 • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • ενίσχυση αυτοεικόνας/αυτοαντίληψης
 • παρέμβαση στην κρίση
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ο ρόλος της Εργοθεραπεύτριας στα πλαίσια της Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι να:
 • Συμμετέχει στην ομάδα αξιολόγησης και με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές να αξιολογεί τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των νέων μαθητών/τριών για την ένταξή τους στο κατάλληλο εργαστήριο. 
 • Προσδιορίζει τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζει τους στόχους αποκαταστάτασης αναπτύσσοντας δεξιότητες μέσα από επιλεγμένες/σκόπιμες δραστηριότητες αναγκαίες για την προσαρμογή  και επιτυχή εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών στο επάγγελμα.
 • Εισηγήται στη διεύθυνση του σχολείου τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις και  τη χρήση απαραίτητων βοηθημάτων προσαρμογής ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητές των μαθητών/τριών.
 • Ενημερώνει/συμβουλεύει σε θέματα αρμοδιότητάς του το προσωπικό του σχολείου και τους γονείς.
 • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δημιουργικών ενασχολήσεων χρήσιμων στην οργάνωση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.
 • Το πρόγραμμα εργοθεραπείας γίνεται εξατομικευμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η λογοθεραπεύτρια αναλαμβάνει την αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριων του σχολείου. Με τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων  εντοπίζει δυσκολίες στον προφορικό και γραπτό λόγο.
Καταρτίζει και υλοποιεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης έχοντας στη διάθεσή του εξειδικευμένο υλικό αποκατάστασης ενώ χρησιμοποιεί συχνά στο έργο του εξειδικευμένο λογισμικό. Το πρόγραμμα λογοθεραπείας γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΕΕΕΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Την ερχόμενη Παρασκευή 3του Δεκέμβρη, παγκόσμια ημέρα  για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ), επιλέξαμε συμβολικά σε συνεργασία με το  Δήμο Τυμπακίου να εγκαινιάσουμε το σχολείο μας. Για μας, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, είναι μια ξεχωριστή ημέρα, καθώς ένα νέο σχολείο ανοίγει τις πόρτες του για να φιλοξενήσει και να εκπαιδεύσει μαθητές που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες.
Οι μέρες που περνούμε σαν χώρα και σαν λαός είναι σημαντικές και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η οικονομική κρίση δε θα βλάψει κανένα δημόσιο σχολείο, πόσο μάλλον τα σχολεία που φιλοξενούν μαθητές με ιδιαιτερότητες. Η κοινωνική προστασία και η ενεργή κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς των σύγχρονων διαπολιτισμικών κοινωνιών, δράσεις που περνάνε σχεδόν στο σύνολό τους; Μέσα από την εκπαίδευση, πρέπει να διασφαλιστούν με κάθε τρόπο.
Σας καλούμε λοιπόν την Παρασκευή στις 3.00 το απόγευμα, να έλθετε στο σχολείο μας (δίπλα στα κτήρια του Γυμνασίου – Λυκείου Τυμπακίου), να μοιραστείτε μαζί μας τη χαρά που δίνουν τα εγκαίνια ενός τέτοιου σχολείου.
Τυμπάκι 1 Δεκεμβρίου 2010
Ο Διευθυντής του ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου
Ζαχαρίας Καψαλάκης
Πλ. Ζαχαρίας Καψαλάκης τηλ.: 6948400112, τηλ. σχ.: 2892051130, ΦΑΞ: 2892052203

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.