Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
email: olme@otenet.gr                               Αθήνα, 8/6/2011

     Απαραίτητη προϋπόθεση μιας δίκαιης και αξιοκρατικής αξιολόγησης, όπως επαγγέλλεται ο νόμος 3848/2010 (για τον οποίον ο κλάδος έχει εκφράσει την αντίθεσή του) είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους κρινόμενους και η πλήρης διαφάνεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής.
           
Για τη διαδικασία επιλογής Δ/ντών Σχολ. Μονάδων που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι, η κρίση για τους Σχ. Συμβούλους πρέπει να προηγηθεί των κρίσεων για τους Δ/ντές Σχολ. Μονάδων. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στη λειτουργία των σχολικών μονάδων λόγω των αναπόφευκτων παραιτήσεων από τις θέσεις των Δ/ντών.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει επίσης την αντίθεσή του:

1.               Στην υποβάθμιση του ρόλου των Αιρετών εκπροσώπων του κλάδου, που στο αντίστοιχο Συμβούλιο Επιλογής αποτελούν ισχνή μειοψηφία (2/7). Επίσης, τρία μέλη επιλέγονται ουσιαστικά από το δίαυλο Δ/ντού Β/βάθμιας Εκπ/σης – Περιφερειακού Δ/ντού Εκπ/σης με ελάχιστη προϋπόθεση την κατοχή Α΄ Βαθμού.
Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής να κρίνουν συναδέλφους με πολύ περισσότερα χρόνια υπηρεσίας και μεγάλη εμπειρία στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων χωρίς οι ίδιοι να έχουν κριθεί και υπηρετήσει σε οποιαδήποτε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.
2.               Στην άνιση μεταχείριση σε βάρος των περισσοτέρων κλάδων των συναδέλφων στους οποίους δε δόθηκε η ευκαιρία της συμμετοχής στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση Β΄ Επιπέδου. Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη επιμόρφωση. Αντίθετα πρέπει να μοριοδοτούνται ετήσιες ή εξαμηνιαίες επιμορφώσεις που έγιναν από φορέα του Υπ. Παιδείας (ΑΕΙ, ΠΕΚ, κ.λπ.).
3.               Στη διαφοροποίηση του τύπου σχολείου για τα Γενικά Λύκεια και Γυμνάσια. Η μόνη διαφοροποίηση που μπορεί να υπάρξει είναι αυτή ανάμεσα στα Γενικά και Τεχνικά Λύκεια.  
4.               Στην ένταξη των ΕΕΕΕΚ σε διαφορετικού τύπο σχολείου από τα υπόλοιπα σχολεία Ειδικής Αγωγής της Β/βάθμιας Εκπ/σης, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ βαθμίδας, τα Ειδικά Γυμνάσια και τα Ειδικά Λύκεια.
5.               Στη διαδικασία κατάρτισης Τράπεζας Θεμάτων – Μελετών περίπτωσης από «ομάδα εργασίας, έργο της οποίας είναι η επιλογή θεμάτων για την κατάρτιση πίνακα θεμάτων και η σφράγιση κάθε θέματος σε ξεχωριστό φάκελο… Οι φάκελοι φυλάσσονται σε ειδικό χώρο, απ’ όπου κάθε ημέρα συνέντευξης παραλαμβάνονται κατά τυχαίο τρόπο, από τον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου επιλογής, προ της εισόδου στην αίθουσα συνεδριάσεων, ισάριθμοι των υποψηφίων φάκελοι», σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 15ης Ιουλίου του 2010.
Θεωρούμε ως απαραίτητη προϋπόθεση διαφάνειας την έγκαιρη ανάρτηση.......
 των πινάκων θεμάτων στη «Διαύγεια» πριν την έναρξη των συνεντεύξεων, διαφορετικά ο καθένας θα μπορεί να ισχυριστεί ότι κάποιοι αρεστοί από τους υποψηφίους γνώριζαν το θέμα, τις ερωτήσεις και τις ενδεικτικές απαντήσεις εκ των προτέρων.
Επίσης τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνέντευξης πρέπει να δίδονται στους υποψηφίους Δ/ντές όταν το ζητήσουν, κάτι το οποίο δεν έγινε στην αντίστοιχη επιλογή για Δ/ντές Β/βάθμιας Εκπ/σης. Κατά την περυσινή εφαρμογή του συστήματος για την επιλογή Δ/ντών Β/βάθμιας Εκπ/σης, συνάδελφοι που ζητούν τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνέντευξής τους, ένα χρόνο μετά, δεν τα έχουν παραλάβει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.