Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών»

Βασικός στόχος της προωθούμενης Κ.Υ.Α. είναι ο εξορθολογισμός των δαπανών και η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των παραγόντων που μετέχουν στην παραγωγή και διάθεση επιστημονικής γνώσης (Διδασκόντων, Βιβλιοθηκών και Εκδοτών). Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να καθοριστούν:
Η έννοια του συγγράμματος με τη συμπερίληψη των ηλεκτρονικών σημειώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης.
  • Η κατάργηση διανομής του βοηθήματος και η ενεργοποίηση της δυνατότητας προμήθειας του από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε ικανό αριθμό για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας .
  • Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση του τρόπου κοστολόγησης των έντυπων βιβλίων ελεύθερου εμπορίου με άμεσα οφέλη τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της διαφάνειας.
  • Ο τρόπος διάθεσης των ηλεκτρονικών σημειώσεων από τους διδάσκοντες μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ με στόχο την έγκαιρη διανομή τους στους φοιτητές και σπουδαστές, καθώς και θέματα αμοιβών συγγραφέων.
  • Η ενεργοποίηση της δυνατότητας εκ μέρους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σε συνεργασία με τα Τμήματα των Ιδρυμάτων, συνεχούς εμπλουτισμού των συλλογών τους με απώτερο στόχο την υιοθέτηση πολιτικών μακροχρόνιου δανεισμού.
  • Λοιπά θέματα λειτουργίας της υπηρεσίας Εύδοξος .
Το Υπουργείο θέτει ως στόχο την ουσιαστική αλλαγή των ισορροπιών σε όφελος....http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1039 .
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 4η Ιουλίου 2011.
 των Ιδρυμάτων και των Βιβλιοθηκών, ώστε οι τελευταίες να καλύψουν οποιαδήποτε κενά δημιουργηθούν με ένα τρόπο όμως βιώσιμο στο χρόνο και όχι με τον αδιέξοδο τρόπο που γινόταν ως τώρα. Οι τελευταίες θα έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν συντονισμένα σε προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών και σπουδαστών και να οδηγήσουν στην πραγματική καθιέρωση του πολλαπλού συγγράμματος και όχι της σημερινής κατάστασης, την οποία γνωρίζουν όλοι.

Διαβάστε τη διαβούλευση και σχολιάστε απο εδώ: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.