Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση για τα Δημόσια ΙΕΚ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Σ.Ε.Α.Ε (ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ)
Τηλ. 6950311149
Website:
www.somatio.comhttp://seae.forumgreek.com
e-mail: somatio_orom_anapl@yahoo.gr
Α) Σχετικά με τις πληρωμές. Μετά και την άρνηση των προϊσταμένων του Υπ. Οικονομικών να υπογράψουν τους ελεγμένους φακέλους των ΙΕΚ που έχουν σταλεί από το Υπ. Παιδείας, λόγω των σοβαρών καταγγελιών που έχουν γίνει στο παρελθόν σε βάρος του ΟΕΕΚ, το Υπ. Παιδείας ζήτα από τους Διευθυντές των σχολείων να αναλάβουν την ευθύνη για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Οι διευθυντές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς που έχουν εργαστεί στα δημόσια ΙΕΚ κατά την περίοδο 2008 – 2010 και να τους καλέσουν να υπογράψουν: α) μια υπεύθυνη δήλωση ότι το εβδομαδιαίο ωράριο τους δεν ξεπερνούσε αυτό που προβλέπεται από τον νόμο (12 ώρες).
β) μισθολογικές καταστάσεις για την περίοδο που εργαστήκαν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε κατάσταση κληθούμε να υπογράψουμε στην  οποία αναφέρονται αποδοχές, κάτω από την υπογραφή μας, καλό θα είναι να αναγράφουμε «Με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για τα δικαιώματά μου»

Β) Σχετικά με τις Συμβάσεις Εργασίας. Σε κάποια ΙΕΚ έχουν σταλεί ηλεκτρονικά οι συμβάσεις για το τρέχον εξάμηνο από το ΙΔΕΚΕ που περιέχουν το άρθρο 7  σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ρητώς ότι πρόκειται για συμβάσεις έργου. Η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών στα δημόσια ΙΕΚ όπως έχει γνωμοδοτήσει και η επιθεώρηση εργασίας αποτελεί ξεκάθαρα σχέση εξαρτημένης εργασίας. Και στην περίπτωση της σύμβασης συνιστούμε να επιμείνουμε ώστε να  γραφτεί κάτω από την υπογραφή μας, «Με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για τα δικαιώματά μου» ώστε να μπορούμε να την προσβάλουμε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να μας αρνηθεί να αναγράψουμε κάτι τέτοιο στην σύμβασή μας μιας και η σύμβαση αποτελεί μια συμφωνία που διασφαλίζει πρωτίστως  τα δικαιώματα  και τις υποχρεώσεις των εργαζόμενων απέναντι σε οποιαδήποτε εργοδοτική αυθαιρεσ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.