Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Πόσο μειώνονται οι αποδοχές στο δημόσιο: 700.000 υπάλληλοι και λειτουργοί χάνουν ένα μισθό φέτος και έως τρεις το 2012

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Σοκ σε πάνω από 700.000 υπαλλήλους και λειτουργούς του δημοσίου αναμένεται να προκαλέσουν οι περικοπές κατά 10% έως και 50% των επιδομάτων που τους καταβάλλονται ως κίνητρα απόδοσης ή παραγωγικότητας καθώς και των επιδομάτων ειδικής απασχόλησης, οι οποίες προβλέπεται να επιβληθούν αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2011.

Για τους 450.000 πολιτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπουργεία, περιφέρειες, δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι περικοπές των επιδομάτων σε συνδυασμό με την επιβολή εισφορών υπέρ ανέργων και υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, συνολικού ύψους 7,2%, αναδρομικά από την 1η-7-2011, αναμένεται να οδηγήσουν σε μειώσεις των συνολικών αποδοχών κατά 10% έως και 15%. Για τους λειτουργούς του δημοσίου, δηλαδή τους αστυνομικούς, τους στρατιωτικούς, τους δικαστικούς λειτουργούς, τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, τους ερευνητές και τους διπλωματικούς υπαλλήλους οι μειώσεις των συνολικών αποδοχών εκτιμάται ότι θα φθάσουν μέχρι και το 10%.

Συνολικά, όλοι υπάλληλοι και οι λειτουργοί του δημοσίου αναμένεται, εξαιτίας αυτών των ξαφνικών περικοπών, να χάσουν φέτος από μισό έως και έναν ολόκληρο μισθό και από το 2012 από ένα έως και τρεις μισθούς.

Οι περικοπές των επιδομάτων που λειτουργούν ως κίνητρα απόδοσης ή ταχύτερης διεκπεραίωσης ή ειδικής απασχόλησης προβλέπονται με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο. Με την επιβολή των περικοπών αυτών εκτιμάται ότι............. θα εξοικονομηθεί από τους προϋπολογισμούς του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου συνολική δαπάνη ύψους 175,5 εκατ. ευρώ φέτος και 351 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη.
 
Σύμφωνα, ειδικότερα, με την τροπολογία Βενιζέλου, αναδρομικά από την 1η-7-2011:

1. Μειώνονται κατά 50% τα ποσά του κινήτρου απόδοσης των πολιτικών υπαλλήλων του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Τα ποσά αυτά, τα οποία κυμαίνονται σήμερα από 57 έως 100 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία υπάγεται κάθε υπάλληλος, περιορίζονται σε 28,50 έως 50 ευρώ τον μήνα.

2. Μειώνεται κατά 30% το ποσό του κινήτρου απόδοσης των διπλωματικών υπαλλήλων, του επιστημονικού προσωπικού της ειδικής νομικής υπηρεσίας, της ειδικής νομικής υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων του κλάδου εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Εξωτερικών. Το ποσό αυτό, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 208 ευρώ το μήνα, μειώνεται κατά 62,40 ευρώ και περιορίζεται πλέον σε 145,60 ευρώ το μήνα, αναδρομικά από την 1η-7-2011.

3. Μειώνονται κατά 25% τα ποσά του ειδικού ερευνητικού επιδόματος των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων των Ερευνητικών Κέντρων και Ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων. Τα ποσά του επιδόματος αυτού, τα οποία κυμαίνονται σήμερα από 140 μέχρι 388 ευρώ το μήνα, μειώνονται κατά 35 έως 97 ευρώ και διαμορφώνονται σε 105 έως 291 ευρώ το μήνα, αναδρομικά από την 1η-7-2011.

4. Μειώνονται κατά 20%:
 • Το ειδικό ερευνητικό επίδομα των μελών του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ. Τα ποσά του επιδόματος αυτού, τα οποία κυμαίνονται από 316 έως 426 ευρώ το μήνα, περικόπτονται αναδρομικά από την 1η-7-2011 κατά 63,20 έως 85,20 ευρώ το μήνα και περιορίζονται σε 252,80 έως 340,80 ευρώ το μήνα.
 • Το ερευνητικό επίδομα του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ. Τα ποσά του επιδόματος αυτού κυμαίνονται σήμερα από 136 έως 385 ευρώ το μήνα. Με βάση τον τροπολογία, τα ποσά αυτά περικόπτονται αναδρομικά από την 1η-7-2011 κατά 27,20 έως 77 ευρώ το μήνα και περιορίζονται σε 108,80 έως 308 ευρώ το μήνα.
 • Το επίδομα για την ταχύτερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων Επιστημονικού Ερευνητικού Προσωπικού ΚΕΠΕ, του ειδικού ερευνητικού επιδόματος Συμβούλων και Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τα ποσά του επιδόματος αυτού, τα οποία κυμαίνονται από 172 έως 394 ευρώ το μήνα, περικόπτονται αναδρομικά από την 1η-7-2011 κατά 34,40 έως 78,80 ευρώ το μήνα και περιορίζονται σε 137,60 έως 315,20 ευρώ το μήνα.
 • Το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ. Τα ποσά του επιδόματος αυτού, τα οποία κυμαίνονται από 355 έως 450 ευρώ το μήνα, περικόπτονται αναδρομικά από την 1η-7-2011 κατά 71 έως 90 ευρώ το μήνα και περιορίζονται σε 284 έως 360 ευρώ το μήνα.
 • Το επίδομα του αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το επίδομα αυτό, το οποίο ανέρχεται σε 274 ευρώ το μήνα, περικόπτεται αναδρομικά από την 1η-7-2011 κατά 54,80 ευρώ το μήνα και περιορίζεται σε 219,20 ευρώ το μήνα.
 • Τα επιδόματα ειδικής απασχόλησης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Τα επιδόματα αυτά, τα οποία κυμαίνονται από 179 έως 464 ευρώ το μήνα, περικόπτονται αναδρομικά από την 1η-7-2011 κατά 35,80 έως 92,80 ευρώ το μήνα και περιορίζονται σε 143,20 έως 371,20 ευρώ το μήνα.
 • Το ειδικό επίδομα Ναυτικής Εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού. Τα ποσά του επιδόματος αυτού, τα οποία κυμαίνονται από 125 έως 364 ευρώ το μήνα, περικόπτονται αναδρομικά από την 1η-7-2011 κατά 25 έως 72,80 ευρώ το μήνα και περιορίζονται σε 100 έως 291,20 ευρώ το μήνα.
 • Το ειδικό ερευνητικό επίδομα του διδακτικού προσωπικού των ΑΣΕ. Τα ποσά του επιδόματος αυτού κυμαίνονται, σήμερα, από 180 έως 370 ευρώ το μήνα. Αναδρομικά από την 1η-7-2011 περικόπτονται κατά 36 έως 74 ευρώ το μήνα και περιορίζονται σε 144 έως 296 ευρώ το μήνα.
 • Το ερευνητικό επίδομα των μελών ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ. Τα ποσά του επιδόματος αυτού, τα οποία κυμαίνονται από 80 έως 110 ευρώ το μήνα, περικόπτονται αναδρομικά από την 1η-7-2011 κατά 16 έως 22 ευρώ το μήνα και περιορίζονται σε 64 έως 88 ευρώ το μήνα.
 • Το ερευνητικό επίδομα του διδακτικού προσωπικού των εκκλησιαστικών ακαδημιών. Τα ποσά του επιδόματος αυτού, τα οποία κυμαίνονται από 125 έως 364 ευρώ το μήνα, περικόπτονται αναδρομικά από την 1η-7-2011 κατά 25 έως 72,80 ευρώ το μήνα και περιορίζονται σε 100 έως 291,20 ευρώ το μήνα.
 • Το ερευνητικό επίδομα του επιστημονικού προσωπικού των Ινστιτούτων Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τα ποσά του επιδόματος αυτού κυμαίνονται από 258 έως 328 ευρώ το μήνα. Αναδρομικά από την 1η-7-2011 περικόπτονται κατά 51,60 έως 65,60 ευρώ το μήνα και περιορίζονται σε 206,40 έως 261,40 ευρώ το μήνα.
 • Το ειδικό ερευνητικό επίδομα του ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ. Τα ποσά του επιδόματος κυμαίνονται από 118 έως 153 ευρώ το μήνα. Αναδρομικά από την 1η-7-2011 μειώνονται κατά 23,60 έως 30,60 ευρώ το μήνα και περιορίζονται σε 94,40 έως 122,40 ευρώ το μήνα.
5. Μειώνεται κατά 15%:
 • Το επίδομα δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και η πάγια αποζημίωση των ιατροδικαστών. Το ποσό του επιδόματος μειώνεται κατά 75 ευρώ το μήνα, από 500 σε 425 ευρώ το μήνα.
 • Το ειδικό μουσικό επίδομα του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ). Το επίδομα μειώνεται κατά 97,05 ευρώ και από 647 ευρώ το μήνα περιορίζεται σε 549,95 ευρώ το μήνα.
 • το ειδικό ερευνητικό επίδομα των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Το επίδομα μειώνεται κατά 63,90 ευρώ το μήνα, από 426 σε 362,10 ευρώ το μήνα.
6. Μειώνονται κατά 10% τα ποσά που χορηγούνται, ως ειδική πρόσθετη αμοιβή ή ως επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας, στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. Τα ποσά αυτά που κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 700 ευρώ το μήνα περικόπτονται κατά 70 ευρώ το μήνα και περιορίζονται στα 630 ευρώ το μήνα.

7. Μειώνονται κατά 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κτλ. και καταβάλλονται στο προσωπικό του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 

Αναδρομική ειδική εισφορά για 450.000 υπαλλήλους

Προβλέπεται με τροπολογία στον νέο εφαρμοστικό νόμο και αφορά εργαζόμενους στο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

Με διάταξη-βόμβα που προστέθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο και  Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη στο άρθρο 24 του νέου εφαρμοστικού νόμου -την οποία αποκάλυψε η “Μ”-  έχει προβλέπεται ότι οι ειδικές εισφορές συνολικού ποσοστού 3% υπέρ ανέργων και Ταμείου Πρόνοιας, οι οποίες επιβλήθηκαν (με τον προηγούμενο εφαρμοστικό νόμο) επί των αποδοχών των υπαλλήλων του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ., θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η-1-2011! Διευκρινίζεται δε ότι οι ειδικές εισφορές “που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-7-2011 θα κατανεμηθούν ισόποσα και θα συνεισπραχθούν με τις εισφορές των επομένων μηνών του έτους 2011 σύμφωνα και με όσα θα ορίζονται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου!
Η μεθόδευση αυτή των δύο υπουργών θα έχει ως αποτέλεσμα οι εισφορές 2% υπέρ ανέργων και 1% υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων που θα παρακρατούνται από τις αποδοχές του μηνός Αυγούστου 2011 και των επομένων μηνών μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2011 να μην είναι τελικά 3%, αλλά… 7,2%, αφού στο αρχικό ποσοστό 3% θα προστεθεί ένα επιπλέον 4,2% που είναι το συνολικό ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος των εισφορών του πρώτου επταμήνου του τρέχοντος έτους!
Συνεπώς, από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 οι 450.000 πολιτικοί υπάλληλοι του δημοσίου και των ΔΕΚΟ θα επιβαρύνονται σωρευτικά με εισφορές υπέρ ανέργων και ΤΠΔΥ συνολικού ποσοστού 7,2% επί των αποδοχών τους! Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την περικοπή κατά 50% των κινήτρων απόδοσης που αναμένεται να ισχύσει επίσης αναδρομικά από την 1η-7-2011 θα έχει ως συνέπεια οι περικοπές στις συνολικές αποδοχές των 450.000 πολιτικών υπαλλήλων του δημοσίου να φθάσουν στα επίπεδα του 10% - 15% από την 1η-8-2011!
Οι νέες σημαντικές εισοδηματικές απώλειες που θα υποστούν οι 450.000 πολιτικοί υπάλληλοι εξαιτίας των παραπάνω μεθοδεύσεων της κυβέρνησης αποτυπώνονται καλύτερα στον σχετικό ενδεικτικό πίνακα που παραθέτουμε. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει, ειδικότερα, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα χάσουν από 98,30 έως και 267,84 ευρώ το μήνα! Σε ετήσια βάση, οι απώλειες θα κυμανθούν φέτος από 491,50 έως και 1.339,25, δηλαδή θα φθάσουν μέχρι και τον ένα επιπλέον μισθό. Κι αυτό επειδή οι περικοπές των κινήτρων απόδοσης και των επιδομάτων ειδικής απασχόλησης θα ισχύσουν μόνο για 5 μήνες το τρέχον έτος. Από το επόμενο έτος οι περικοπές θα κυμανθούν από έναν έως και τρεις μισθούς ετησίως, καθώς τα παραπάνω ποσά μειώσεων, υπολογιζόμενα σε ετήσια βάση θα κυμανθούν από 1.179,60 έως 3.214,08 ευρώ!
 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 30/7/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.