Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

“Επιστολή μη αποδοχής της συμμετοχής μου, στην πενταμελή επιτροπή” ​- Από τ. Α/Πρύτανη ΕΜΠ, Γερ. Σπαθή

Κύριε Πρύτανη,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την ψήφιση του πρόσφατου νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 76 , παραγ. β των μεταβατικών διατάξεων που αναφέρεται στην εκλογή οργάνων των ΑΕΙ, η έναρξη των διαδικασιών εκλογής των οργάνων διοίκησης γίνεται με τη συγκρότηση 5-μελούς επιτροπής.
Η επιτροπή αυτή προβλέπεται να απαρτίζεται από τους δύο προηγούμενους Πρυτάνεις του ΑΕΙ και τρεις Αντιπρυτάνεις κατά σειρά της πλέον πρόσφατης υπηρεσίας τους στην Πρυτανεία. Από την ανάγνωση του άρθρου αυτού προκύπτει και η δική μου συμμετοχή, λόγω του ότι διετέλεσα Αντιπρύτανης στην προηγούμενη Πρυτανεία του ΕΜΠ.
Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να καταστήσω σαφή την απόφασή.....
 μου να μην συμμετάσχω στη συγκρότηση αυτής της επιτροπής  για τους κάτωθι λόγους:

1.  Έχω κατ’ επανάληψιν εκφράσει δημοσίως, γραπτώς και προφορικώς την αντίθεσή μου στο νέο νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΙ/ΤΕΙ, με  τη βαθειά πεποίθηση ότι ο νόμος αυτός θα έχει τραυματικές συνέπειες στο περιεχόμενο και την  ουσία των πανεπιστημιακών σπουδών, των χορηγούμενων πτυχίων, και στο μέλλον της νέας γενιάς. Θα επιφέρει βαρύ πλήγμα στις δημοκρατικές κατακτήσεις που διαπερνούν την πανεπιστημιακή λειτουργία με την επαναφορά ενός ολιγαρχικού, αυταρχικού συστήματος  διοίκησης, που θα στηρίζεται στην άσκηση ανεξέλεγκτης εξουσίας μονοπρόσωπων οργάνων και μηχανισμών πειθάρχησης των διδασκόντων και των φοιτητών.
2.    Δεν δέχομαι  να συμμετάσχω στην υλοποίηση αντισυνταγματικών διατάξεων όπως είναι, για παράδειγμα,  η κατάργηση εκλεγμένων οργάνων διοίκησης και ιδιαίτερα του κορυφαίου θεσμού του Πρύτανη.

Με την επιστολή μου αυτή, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση και στους συναδέλφους Καθηγητές της πρώτης βαθμίδας του ΕΜΠ, που θα κληθούν να συμπληρώσουν την εν λόγω επιτροπή, σε περίπτωση  μη αποδοχής μου ως  ο νόμος κατ αρχήν ορίζει, να μην αποδεχτούν και τη δίκη τους συμμετοχή . Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε ο Πρύτανης του ΕΜΠ να μην προβεί στην διαπιστωτική πράξη ορισμού της επιτροπής.
Το επιχείρημα της υποχρέωσης για συμμόρφωση στους ψηφισμένους νόμους της Πολιτείας  δεν ευσταθεί όταν  παραβιάζεται το  Σύνταγμα της χώρας, το οποίο στο  ακροτελεύτιο άρθρο του ορίζει «ως θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων  το σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό».
Με αυτή την επιλογή μου φιλοδοξώ να επισπεύσουμε συλλογικά την κρίση για την αντισυνταγματικότητα του νόμου, όπως αυτή έχει αναδειχθεί από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και όχι μόνον.

Κύριε Πρύτανη,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
πιστεύω ακράδαντα πέρα από την ιδιαίτερη ιδεολογική, πολιτική, ηθική ή άλλου είδους αξιακή ταυτότητα που καθορίζει τον καθένα μας, η ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, αποτελεί το υπέρτατο καθήκον που επιτάσσει να ακολουθούμε το νόμο της δικής μας συνείδησης και τις αρχές του ορθού λόγου  εντός του οποίου αυτή έχει συγκροτηθεί. Απαλλαγμένοι έτσι από κάθε επιταγή οποιασδήποτε εξουσίας,  πορευόμαστε με ήσυχη τη συνείδησή μας ως ελεύθεροι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι.

Με εκτίμηση

Γεράσιμος Σπαθής
Καθηγητής ΕΜΠ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.