Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Ολα τα ονόματα

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη τριακοσίων σαράντα δύο (342) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ – κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καιδέκα πέντε(15) αναπληρωτών εκπαιδευτικώνΕΑΕ – ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στις δομές της Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2010-2011.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2010.
Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.