Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

ΠΑΣΚ ΔΕ: Ανακοίνωση για το νέο Τεχνολογικό Λύκειο
Αθήνα, 16-06-2011           
Δευτεροβάθμιο Συντονιστικό
Εκτελεστική Γραμματεία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το σχέδιο για το νέο Τεχνολογικό Λύκειο (Τ.Λ.). Η άποψή της Παράταξής μας για τις προτεινόμενες αλλαγές είναι σε γενικές γραμμές η εξής:
1. Παρόλο που η ιστορία των «μεταρρυθμίσεων» στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) μας κάνει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, εκτιμάμε ότι το σχέδιο νόμου κινείται σε σωστή κατεύθυνση, αφού με αυτό υιοθετούνται οι βασικές προτάσεις του κλάδου για δημιουργία «ενός Λυκείου για την ΤΕΕ» (13ο Συνέδριο ΟΛΜΕ). Συγκεκριμένα:
α) Δημιουργείται μια και μόνο δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε λυκειακό επίπεδο μετά το Γυμνάσιο,  το Τεχνολογικό Λύκειο.
β) Με τα προγράμματα σπουδώνενισχύονται η γενική παιδεία και οι γενικές τεχνολογικές γνώσεις, με τηναύξηση των ωρών διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας αλλά και τη διατήρηση της απαιτούμενης αναλογίας μαθημάτων γενικής παιδείας.
Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός ωρών των μαθημάτων ειδικότητας είναι ίσος με τον αριθμό των ωρών των πρώην ΤΕΕ και πολύ μεγαλύτερος από τις αντίστοιχες των ΕΠΑΛ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ των άλλων,να διασφαλισθεί μόνιμη εργασιακή σχέση μεγάλου αριθμού συναδέλφων τεχνικών ειδικοτήτων, που σήμερα είναι χωρίς ωράριο.
γ) Οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση στα ΤΕΙ είναι ευνοϊκότερες, ενώ παράλληλα  ιδρύονται τμήματα «Γενικής Παιδείας» για τους μαθητές που αποφασίζουν τελικά να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές σπουδές. Ικανοποιείται, δηλαδή, το αίτημα για τριετές Τεχνολογικό Λύκειο (Τ.Λ.), ισότιμο με το Γενικό, που οι απόφοιτοί του θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, χωρίς τους φραγμούς και τις διακρίσεις που υφίστανται σήμερα. Περαιτέρω οι απόφοιτοι των τμημάτων ειδίκευσης (μεταλυκειακού έτους ειδίκευσης) θα μπορούν, μετά από τη διαδικασία πιστοποίησης, να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα ΤΕΙ.
δ) Αίρονται οι φραγμοί στις μετακινήσεις ή εγγραφές αποφοίτων από τον έναν τύπο σχολείου στον άλλον και εξασφαλίζεται η οριζόντια κινητικότητα ανάμεσα στους δυο τύπους Λυκείου, για όσους μαθητές διαφοροποιούν τους.......
 στόχους τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Λύκειο.
ε) Με την ίδρυση Τμημάτων Ειδίκευσης, ετήσιας διάρκειας, εντός του Τεχνολογικού Λυκείου, ικανοποιείται το αίτημα του κλάδου για τη λειτουργία μεταλυκειακού έτους ειδίκευσης ενταγμένου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που θα παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 3 (σχετ. κοινοτική οδηγία) και θα αξιοποιεί την υπάρχουσα υποδομή, καθώς και το διδακτικό προσωπικό της Τ.Ε.Ε.
στ) Προβλέπεται ηκατοχύρωση των επαγγελμάτων και ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων παράλληλα με τη λειτουργία των ειδικοτήτων του Τεχν. Λυκείου, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα παραγωγικά υπουργεία.
2. Δίνεται θετική απάντηση στο αίτημα για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της TEE σε αντικείμενα των ειδικοτήτων τους.
3. Για την Π.Α.Σ.Κ. Καθηγητών Δ.Ε., όλες οι μονάδες που παρέχουν τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Με το συγκεκριμένο σχέδιο δεν ικανοποιείται, δυστυχώς, το αίτημα αυτό, αφού προβλέπεται λειτουργία Τ.Λ. και σε άλλα Υπουργεία. Βέβαια είναι θετικό ότι οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν «υπό την πλήρη εποπτεία» του Υπουργείου Παιδείας (ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό πλαίσιο, ίδιοι σχολικοί σύμβουλοι, πρόσληψη από τους πίνακες διοριστέων του Υπουργείου Παιδείας κλπ).
4. Είναι θετικό το ότι θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση των μαθητών, ιδιαίτερα στο έτος ειδίκευσης, γιατί έτσιενισχύονται οι δεσμοί του Τ.Λ. με αγορά εργασίας και τις τοπικές κοινωνίες. Όμως η υλοποίηση του θεσμού αυτού πρέπει να γίνεται με την άμεση εποπτεία του σχολείου και βεβαίως όχι σε βάρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.
5. Θωρούμε θετικό το ότι η λειτουργία των ειδικοτήτων στα κατά τόπους Τ.Λ. θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους παραγωγικούς συντελεστές, καθώς και το ότι η έγκριση για τη λειτουργία Τομέων και Ειδικοτήτων του Τ.Λ. θα γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ύστερα από θετική εισήγηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 6. Η πρόβλεψη ότι στους μαθητές με μαθησιακά κενά, θα παραδίδονται μαθήματα υποστήριξης, ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, απαντά θετικά στη θέση μας ότι η αντισταθμιστική εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των ανισοτήτων στη μόρφωση. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο τεχνολογικό Λύκειο. Ιδιαίτερα στις συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε ως χώρα, η αντισταθμιστική εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο ανακούφισης και ενίσχυσης των στρωμάτων της κοινωνίας μας που θίγονται περισσότερο από τα σκληρά και άδικα μέτρα που επιβάλλονται.
7. Προβλέπεται, πολύ σωστά, ότι το νέο Τ.Λ. θα λειτουργήσει από το μεθεπόμενο σχολικό έτος, ώστε να προετοιμαστεί όσο γίνεται καλύτερα. Ωστόσο θεωρούμε ότι η πρόβλεψη για τοποθέτηση Διευθυντών στα νέα Τ.Λ. από τον αξιολογικό πίνακα που θα συνταχθεί το επόμενο διάστημα για τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ μαρτυρεί έλλειψη συνολικού προγραμματισμού και είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει αναστάτωση.
Η Εκτελεστική Γραμματεία ΠΑΣΚ
Καθηγητών Δ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.