Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Επιλογές διευθυντών σχολείων Πειραιά: Προδιαγεγραμμένη πορεία, των αιρετών Σάββα Σάββα και Κώστα Άννινου


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΑΡ.9
 Επιλογές διευθυντών σχολείων  Πειραιά: Προδιαγεγραμμένη πορεία
                        
Η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών σχολείων στο ΠΥΣΔΕ Πειραιά έφτασε στο τέλος της. Μια διαδικασία που ξεκίνησε με τις αιτήσεις το Μάη και ολοκληρώθηκε με την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατά τύπο σχολείου. Η προσοχή των περισσότερων συναδέλφων –και δικαιολογημένα– ήταν στραμμένη αλλού.
Στην περίοδο αυτή ψηφίστηκε το «μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα» που φορτώνει νέα βάρη στους εργαζόμενους. Νέα δραματική μείωση μισθών και συντάξεων, νέο χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα, έως και απολύσεις στο Δημόσιο, ιδιωτικοποίηση-ξεπούλημα Δημοσίων Οργανισμών και Δημόσιας Περιουσίας. Το περίφημο Νέο δάνειο, που κατά 50% είναι παλαιό δάνειο, θα χορηγηθεί με υποθήκη περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Στους «εφαρμοστικούς» νόμους  περιλαμβάνονται νέα αντεργατικά μέτρα προς όφελος της ολιγαρχίας του πλούτου.  Π.χ.: Μείωση αφορολόγητου από 12.000 στα 8.000 €, έκτακτη εισφορά 1% για εισοδήματα μέχρι 20.000 € και 2% για εισοδήματα πάνω από 20000€, εισφορά «αλληλεγγύης» για την ανεργία 2%, αύξηση εισφοράς για το ΤΠΔΥ 1%,  μείωση του κινήτρου απόδοσης κατά 50% από 1ης  Ιούλη (αντιστοιχεί σε 50€ το μήνα), πάγωμα της χορήγησης Μ.Κ, χαράτσι 10% στο εφάπαξ κ.ά.
Μέσα στο γενικό πλαίσιο της αντιλαϊκής επίθεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ε.Ε.) προωθούνται και οι αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση. Μετά τον αντιεκπαιδευτικό Ν. 3848/10 προωθείται στο όνομα «του Νέου σχολείου» νέο νομοθετικό πλαίσιο για το ρόλο του Διευθυντή-“ηγέτη”. Οι διορισμοί εκπαιδευτικών μειώνονται δραματικά, οι συγχωνεύσεις θα συνεχιστούν.......
 και στη νέα χρονιά. Αντί για διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών προωθείται η πρόσληψη συμβασιούχων μέσα από προγράμματα (π.χ. «κοινωφελής εργασία»), με  τα οποία τσαλαπατούνται βασικά εργασιακά δικαιώματα και παραδίδονται τομείς της εκπαίδευσης στους ιδιώτες-κερδοσκόπους. Ο προωθούμενος Νόμος-Πλαίσιο για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση μετατρέπει τα ΑΕΙ σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης με την κηδεμονία της “αγοράς” και παραδίνει την έρευνα στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα.
Χωρίς λοιπόν ν’ αποσπούμαστε από το κύριο καθήκον, της οργάνωση της πάλης για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής, οι αιρετοί (τακτικός κα αναπληρωματικός) που εκλεγήκαμε με το ψηφοδέλτιο της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ που στηρίζει το ΠΑΜΕ, κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο να ενημερώσουμε τους εκπαιδευτικούς (και όχι μόνο) για το πώς εξελίχθηκε η όλη διαδικασία επιλογής Διευθυντών στο ΠΥΣΔΕ Πειραιά και ποια ήταν η στάση μας.

        ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Ν. 3848/10

Από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε το νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών εκπαίδευσης του Ν. 3848/10, όπως είχαμε καταγγείλει και το προηγούμενο πλαίσιο του Ν. 3467/07 της Ν.Δ.. Στόχος κάθε κυβέρνησης είναι να επιλεγούν στελέχη εκπαίδευσης που θα υπηρετούν και θα προωθούν αποτελεσματικά μια αντιεκπαιδευτική πολιτική, η οποία προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του κεφαλαίου και τις αποφάσεις της Ε.Ε. Τα κριτήρια επιλογής προσαρμόζονται κάθε φορά προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Θέση του ΠΑΜΕ είναι «η επιλογή στελεχών εκπαίδευσης με 100% αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια».

                                ΤΙ ΜΕΤΡΗΣΑΝ ΤΑ “ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ” ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Το “νέο” που ο  Ν. 3848/10 επιφέρει, σε σχέση με τα μέχρι τώρα πλαίσια επιλογής στελεχών, είναι οι σημαντικές αναδιατάξεις ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες των λεγόμενων μετρήσιμων κριτηρίων. Πριμοδοτεί  τις διάφορες πιστοποιήσεις και τίτλους σπουδών σε βάρος της προϋπηρεσίας. Στόχος να επιλεγούν Διευθυντές νέοι στο επάγγελμα εκπαιδευτικοί και να παραμεριστούν «οι παλαιοί». Το Υπουργείο Παιδείας πιστεύει πως έτσι θα υπηρετηθεί πιο αποτελεσματικά η αντιεκπαιδευτική πολιτική. (Οι «παλαιοί» θεωρούνται κατάλληλοι μόνο όταν πρόκειται ν’ αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης).  Έτσι ήταν κατά κάποιο τρόπο «γραφτό» να συμβούν όσα συνέβηκαν.
Με την πρώτη του απόφαση το ΠΥΣΔΕ στις 22/6/11 ενέκρινε τον (αλφαβητικό) πίνακα με  τα  μόρια των μετρήσιμων κριτηρίων των υποψηφίων Διευθυντών. Στη συνεδρίαση αυτή καταθέσαμε δήλωση με την οποία εκφράσαμε τη συνολική διαφωνία μας με το πλαίσιο επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και παράλληλα για το σχετικό πίνακα τονίσαμε τα παρακάτω:
«Ο πίνακας με τα μόρια πριν τη συνέντευξη (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3848/10) που παρουσιάστηκε σήμερα στο ΠΥΣΔΕ συντάχθηκε αποκλειστικά από τη Διοίκηση και τον βλέπω πρώτη φορά. Επανειλημμένα ζήτησα από το Γραμματέα του ΠΥΣΔΕ να μου δοθεί έγκαιρα  ο σχετικός πίνακας για να έχω το χρόνο να ελέγξω (έστω δειγματοληπτικά) τα στοιχεία. Το αίτημά μου δεν ικανοποιήθηκε ποτέ και έτσι καλούμαι σήμερα να εγκρίνω έναν πίνακα μορίων που στη σύνταξή του δεν είχα καμία συμμετοχή. Γι΄ αυτό δεν μπορώ να προσυπογράψω τον πίνακα και να βεβαιώσω ότι τα μόριά του είναι τα πραγματικά».
Στην ίδια δήλωση επισημάνθηκαν οι  αντιφάσεις, οι ασάφειες και οι αδικίες του όλου πλαισίου, που έχει ως αποτέλεσμα τα μετρήσιμα κριτήρια μόνο κατ’ όνομα να είναι τέτοια. Παραδείγματα:
-     Μοριοδοτείται με 2 μόρια η πιστοποίηση στις Τεχνολογίες Πληροφοριών Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) επιπέδου Α΄, για το οποίο αρκεί σεμινάριο 2-3 μηνών, και με μόλις 3 μόρια το δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι τετραετούς φοίτησης!
-     Μοριοδοτείται η πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου Β΄, όπου είχε αποκλειστεί η συμμετοχή των περισσότερων κλάδων.
-     Από την άλλη τι σημαίνει π.χ. ότι το Μεταπτυχιακό πρέπει να είναι στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο με το βασικό πτυχίο προκειμένου να μοριοδοτηθεί;
-     Η ετήσια επιμόρφωση μοριοδοτείται όταν γίνεται στην ΑΣΠΑΙΤΕ και ΣΕΛΜΕ, αλλά όχι όταν γίνεται στα Α.Ε.Ι. με ευθύνη του Υπουργείου.
Στην ίδια συνεδρίαση καταθέσαμε πρόταση να εξεταστούν όλες οι ενστάσεις πριν την έναρξη  των συνεντεύξεων, ώστε να γνωρίζει ο κάθε υποψήφιος ποια είναι πραγματικά τα μετρήσιμα μόρια του καθενός. Η πλειοψηφία όμως αποφάσισε να εξετάζεται  η ένσταση του υποψήφιου δύο μέρες πριν την προσέλευσή του στη συνέντευξη.

        ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΟΙ “ΑΡΙΣΤΟΙ” ΤΟΥ 2007 – “ΜΕΤΡΙΟΙ” ΤΟ 2011

      To βασικό μέσο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και η Διοίκηση, προκειμένου να βοηθήσουν τους «ημετέρους» και τους πολιτικά προσκείμενους να προωθηθούν σε Διευθυντικές θέσεις, είναι ασφαλώς η προφορική συνέντευξη. Μια υποκειμενική, διαβλητή και σε μεγάλο βαθμό στημένη διαδικασία που προσβάλλει τον υποψήφιο και αφήνει έκθετους τους βαθμολογητές. Αυτό έγινε το 2007 επί Ν.Δ, και το ίδιο επαληθεύθηκε και σ’αυτές τις συνεντεύξεις τώρα με κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.. Έτσι οι «άριστοι» του 2007 έγιναν «μέτριοι» το 2011. Στην πράξη η αναλογία συνέντευξης και μετρήσιμων κριτηρίων στα τελικά μόρια είναι 60% και 40% αντίστοιχα για τη συντριπτική πλειονότητα των υποψήφιων (μόνο για τους 20-25 πρώτους με υψηλά μετρήσιμα μόρια το ποσοστό της συνέντευξης  είναι γύρω στο 40%).
       Για πρώτη φορά υπήρχε τράπεζα ερωτήσεων που στάλθηκαν από το Υπουργείο σε όλα τα ΠΥΣΔΕ. Ερωτήσεις που ανίχνευαν στο κατά πόσο ο υποψήφιος Διευθυντής έχει αφομοιώσει  την αντιεκπαιδευτική πολιτική, το “νέο σχολείο”, το νέο ρόλο του Διευθυντή “ηγέτη”- μάνατζερ, τα κάθε είδους προγράμματα και “καινοτομίες” που προωθεί η Ε.Ε. Επιπλέον ερωτήσεις έκαναν και τα μέλη του ΠΥΣΔΕ που συμμετείχαν στην “αξιολόγηση” των υποψηφίων, όπως: « Στο σχολείο σας έχετε προγραμματίσει καινοτόμες δράσεις;», «Πώς βλέπετε τη λειτουργία της διαθεματικότητας στα σχολεία;», « Για την Αυτοαξιολόγηση: πέστε μας μια πρόταση που θα κάνατε στο σύλλογο, ποιον τομέα θα αφορούσε;», « Τι θα κάνετε για να ενθαρρύνετε τους εκπαιδευτικούς για καινοτομίες;».
       Έτσι προωθείται η αντίληψη ότι καλό σχολείο είναι το σχολείο που τρέχει πίσω απ’ τις υποτιθέμενες καινοτομίες-προγράμματα της Ε.Ε. και συγκεντρώνει χρήματα από ιδιώτες-χορηγούς. Το γνωστικό και μορφωτικό  περιεχόμενο του υποχρεωτικού (για όλα τα παιδιά) προγράμματος  του σχολείου υποβαθμίζεται συνεχώς στο όνομα ακριβώς της καινοτομίας και της κατάρτισης.
      Το ΠΑΜΕ είναι πάγια κατά της προφορικής συνέντευξης, γι’ αυτό κάλεσε τους αιρετούς να βάλουν παύλα σ’ όλους τους υποψήφιους. Οι αιρετοί που εκλεγήκαμε με ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ  αρνηθήκαμε να βαθμολογήσουμε, όπως  επίσης να οριστούμε εισηγητές. Την ίδια θέση υιοθέτησε και το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, αλλά ο αιρετός της ΠΑΣΚ δεν την εφάρμοσε, βαθμολόγησε κανονικά και μαζί με τη Διοίκηση διαμόρφωσαν τη σειρά των υποψηφίων Διευθυντών στον τελικό πίνακα.
Έτσι ξεκινώντας από τον πίνακα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια (χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούμε με το “εύρος” τους, το είδος τους και τη μεταξύ τους αναλογία) θα δούμε ότι το μεγάλο μέρος των υποψηφίων ανεβοκατέβηκε αρκετές θέσεις στον τελικό, μετά τη συνέντευξη,  πίνακα.Υποψήφιοι κατέβηκαν 20, 30 μέχρι και 56 θέσεις (!) πιο κάτω, ενώ άλλοι ανέβηκαν ανάλογα. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι υποψήφιοι της ΠΑΣΚ (εκτός μιας περίπτωσης) ανέβηκαν  έως και 52 θέσεις στον πίνακα!
Οι αλλαγές αυτές στη σειρά κατάταξης είχαν ως αποτέλεσμα άλλοι να πλασαριστούν στις πρώτες θέσεις ή κοντά σ’ αυτές για να σιγουρέψουν ότι θα τοποθετηθούν στο σχολείο της πρώτης προτίμησής τους, άλλοι να πλασαριστούν στη ζώνη που με σιγουριά τους δίνει θέση Διευθυντή σε σχολείο (οι θέσεις είναι γύρω στις 140) και άλλοι να μετακινηθούν από τις Μεσαίες θέσεις (μεσαίες σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων 140) προς τις τελευταίες με κίνδυνο να μην “πάρουν” σχολείο ή να τοποθετηθούν στην τελευταία και αναγκαστική προτίμηση.
        Όταν ο ένας βαθμολογεί με 15 (άριστα) τον υποψήφιο και ο άλλος με 8 ή 9 (ακόμη και με 7) τον ίδιο υποψήφιο, έχει αυτό κάποια αντικειμενική βάση; Προφανώς όχι. Η βαθμολογία είναι αποτέλεσμα υποκειμενισμού και σε μεγάλο βαθμό σκοπιμοτήτων. Το βασικό  κριτήριο να βοηθηθεί «το δικό μας παιδί» «ο γνωστός μας», «οι ημέτεροι» .
      Σ΄ αυτή τη διάτρητη λοιπόν και απαράδεκτη διαδικασία συμμετείχε ενεργά και ο αιρετός της ΠΑΣΚ. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 34 υποψήφιους Διευθυντές, που στις τελευταίες εκλογές ήταν στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚ, βαθμολόγησε με 15 (άριστα) τους 27, με 14  τρείς, με 13 άλλους τρεις και έναν με 11. Την ίδια στιγμή βαθμολογούσε άλλους συναδέλφους με 8-9-10 ακόμη και 7! Ο αιρετός της ΠΑΣΚ προχώρησε σε κάτι πολύ χειρότερο, που προκαλεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Κι αυτός, όπως και η Διοίκηση, βαθμολόγησαν με άριστα (14 και 15), επιβραβεύοντας τον αυταρχισμό, τη Διευθύντρια που έκανε αναφορά κατά της συνδικαλιστικής δράσης του Προέδρου της ΕΛΜΕ Πειραιά. Μάλιστα έλαβαν υπόψη έκθεση παλιού επιθεωρητή, ως εύσημο για την αξία της! Λόγω της βαθμολογίας της αυτής στη συνέντευξη κατέληξε να ξαναγίνει διευθύντρια (είχε μόλις 10 μόρια από τα μετρήσιμα κριτήρια). Τι άλλη απόδειξη χρειάζεται για το τι Διευθυντές θέλουν;

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι πολλές ενστάσεις από τη μια για τα μόρια των “μετρήσιμων” κριτηρίων αποδείχνουν ότι μόνο κατ’ όνομα ήταν μετρήσιμα τα κριτήρια αυτά. Τις αντιφάσεις, τις ασάφειες και τις αδικίες επιδείνωσαν και οι συνεχείς εγκύκλιοι του Υπουργείου που άλλαζαν συνεχώς, ακόμη και στη διάρκεια των συνεντεύξεων, τη μοριοδότηση των λεγόμενων μετρήσιμων κριτηρίων. Οι αυθαιρεσίες του Υπουργείου και το αλαλούμ  συνεχίσθηκαν και στη διαδικασία τοποθέτησης των Διευθυντών.Υπήρξαν και περιπτώσεις που απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία  ενστάσεις μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο.
Π.χ. 
-Η μία εγκύκλιος δεν έδινε στους ΠΕ19 και ΠΕ20 τα μόρια του Α΄ επιπέδου  πιστοποίησης στις Τ.Π.Ε., αλλά η επόμενη τα έδινε.
- Η μία εγκύκλιος δεν αναγνώριζε την ισοτιμία ΤΕΙ με τα πρώην ΚΑΤΕΕ ως δεύτερο πτυχίο, ενώ η άλλη το αναγνώριζε.
-  Η μία εγκύκλιος έδινε 0,5 μόριο για κάθε χρόνο Διευθυντικής υπηρεσίας στα ΙΕΚ, η άλλη 0,25.
Η στάση μας στις ενστάσεις δεν καθορίστηκε από το τι λέει κάθε φορά η νομοθεσία, αλλά από την ανάγκη ν’ αρθούν οι αδικίες και ν’ αντιμετωπιστούν ισότιμα και όχι επιλεκτικά όλοι οι υποψήφιοι, παίρνοντας υπόψη τις προγραμματικές μας θέσεις και τις αποφάσεις  του συνδικάτου.
Π.χ. -   Προτείναμε να δοθεί παράταση, προκειμένου να προσκομίσουν κάποιοι υποψήφιοι τη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου.
-  Ότι πρέπει, για να μην υπάρχουν αδικίες, να αντιμετωπιστεί συνολικά  το ζήτημα της αναγνώρισης της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας όσων εργάστηκαν σ’ άλλους εκπαιδευτικούς δημόσιους φορείς.
-  Ταχθήκαμε υπέρ της μοριοδότησης για προϋπηρεσία σε θέση Τομεάρχη ΣΕΚ.
-    Δικαιολογημένη είναι και η ένσταση υποψηφίων που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιπέδου Β΄ στις Τ.Π.Ε.
Η στάση μας αυτή δεν αρκούσε βέβαια για ν’ αλλάξει η πλειοψηφία και το νομοθετικό πλαίσιο.Η νομοθεσία αλλάζει με ενέργειες-δράση του  συνδικαλιστικού κινήματος.
Υπήρχαν από την άλλη και ενστάσεις κατά της βαθμολογίας από τη συνέντευξη και αίτημα να επαναληφθεί η συνέντευξη. Γι’ αυτές τις ενστάσεις καταθέσαμε την παρακάτω δήλωση: «Η συνέντευξη, όπως αποδείχτηκε και τώρα και σ΄ όλες τις προηγούμενες επιλογές (π.χ. 2003, 2007), είναι ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια του Υπουργείου και της Διοίκησης στην κατεύθυνση να επιλεγούν Διευθυντές που θα εφαρμόζουν και θα προωθούν την αντιεκπαιδευτική πολιτική. Οι αιρετοί του ΠΑΜΕ για να μην νομιμοποιήσουν την όλη διαδικασία δεν βαθμολόγησαν κανένα υποψήφιο (έβαλαν σ’όλους παύλα).
Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες ότι μια υποκειμενική-διαβλητή διαδικασία μπορεί να γίνει διαφανής και αντικειμενική με ένσταση (η οποία όντως είναι δικαιολογημένη) κατά του αποτελέσματός της. Η ένσταση πρέπει να στρέφεται κατά της όλης διαδικασίας της συνέντευξης και όχι απλώς κατά του αποτελέσματός της. Το ζήτημα είναι να καταργηθεί τελείως η συνέντευξη και να επιλέγονται οι Διευθυντές με 100% αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια».
Ο αιρετός της ΠΑΣΚ πρότεινε να επαναληφθεί η συνέντευξη για ορισμένους όμως υποψηφίους ενώ για άλλους το παρέπεμψε αόριστα για διερεύνηση. Ανέφερε μόνο για συγκεκριμένο υποψήφιο  ότι είναι απαράδεκτο που βαθμολογήθηκε από μέλη του ΠΥΣΔΕ με 10 και 11. Αλήθεια η δική του βαθμολογία και τα δικά του 10άρια και 11άρια είναι παραδεκτά ;
            Με δήλωση που κατατέθηκε στη συνεδρίαση της 29/7/2011 αρνηθήκαμε να εγκρίνουμε τον τελικό «αξιολογικό» Πίνακα. Επίσης  προτείναμε να παραμείνουν στον πίνακα όσοι υποψήφιοι δεν  δήλωσαν σχολείο. Είμασταν παρόντες σε όλες τις συνεδριάσεις και σε όλη διαδικασία μέχρι το  τέλος. Στόχος μας ο έλεγχος-αποκάλυψη  της Διοίκησης, η προστασία-διασφάλιση  (όσο γινόταν) των δικαιωμάτων των συναδέλφων και η πλήρης ενημέρωση των εκπαιδευτικών (και όχι μόνο). Δεν εγκρίναμε επίσης τον πίνακα  τοποθέτησης των Διευθυντών. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στους αγώνες το Σεπτέμβρη.

                                ΚΑΙ ΜΙΑΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΜΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Κορυδαλλού (πρόκειται για τη γνωστή διασπαστική ΕΛΜΕ στον Πειραιά) με πλειοψηφία ΠΑΣΚ-ΣΥΝ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών στον Πειραιά. Με την ανακοίνωση αυτή παρέχεται, στην ουσία, πολιτική στήριξη στο Υπουργείο, στη Διοίκηση και στο πλαίσιο επιλογής του Ν.3848/10 και στρέφεται κατά του αιρετού του ΠΑΜΕ. Πρόκειται για μνημείο εμπάθειας και αντί-ΠΑΜΕ λογικής. Λέει η ανακοίνωση: «Ο αιρετός του ΠΑΜΕ ως άλλος Πόντιος Πιλάτος παρευρίσκετο χωρίς να βαθμολογεί (βαριά η ευθύνη να βαθμολογείς) κρατώντας σημειώσεις για ό,τι έλεγε ο κάθε υποψήφιος. Προς τι το φακέλωμα;»
Ναι, κρατούσαμε σημειώσεις και μάλιστα αναλυτικές,για έλεγχο των βαθμολογητών, για  διασφάλιση (όσο γινόταν) των συναδέλφων και για την πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Τα στοιχεία που παραθέσαμε προηγουμένως το αποδείχνουν. Γνωρίζουμε ότι αυτό ενοχλεί τη Διοίκηση. Το ερώτημα είναι: γιατί ενοχλήθηκε το Δ.Σ. της συγκεκριμένης ΕΛΜΕ;
 Εγκαλούν τον αιρετό του ΠΑΜΕ γιατί δεν αξιολόγησε συναδέλφους! Καλά, η ΠΑΣΚ είναι υπέρ της αξιολόγησης,  η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ όμως; Καλούμε  το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κορυδαλλού να εξηγήσει στους εκπαιδευτικούς με βάση ποια αξιολόγηση ο Γ. Γραμματέας του συγκεκριμένου Δ.Σ. ανέβηκε με τη συνέντευξη από τη θέση 68 του πίνακα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια στη θέση 47 (21 θέσεις πάνω!) του τελικού “αξιολογικού” Πίνακα ;
Το δεύτερο ζήτημα  αφορά τις ενστάσεις των υποψηφίων: «Και οι δύο δεν ασχολήθηκαν με τις ενστάσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι,λες και οι ενστάσεις αναφέρονται μόνο στη Διοίκηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Συνάδελφος με 4ετή υπηρεσία σε δημόσιο οργανοσμό με αντικείμενο τη εκαπαίδευση που δεν χαρακτηρίστηκε εκπαιδευτική (υπέβαλε ένσταση) και δεν μπήκαν στον κόπο να ασχοληθούν…».
Το τι κάναμε εμείς στις ενστάσεις το λέμε παραπάνω. Με τις παρεμβάσεις μας προσπαθήσαμε ν’ ανταποκριθούμε στις  προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Προσπαθήσαμε να ελαχιστοποιηθούν οι αδικίες του νομοθετικού πλαισίου και αυθαιρεσίες της Διοίκησης. Αυταπάτες καλώς δεν είχαμε και δεν έχουμε.
Το Δ.Σ  της ΕΛΜΕ Κορυδαλλού όμως ενδιαφέρθηκε μόνο για την ένσταση μιας υποψήφιας που είναι μέλος του  Δ. Σ.  της! Γι’ αυτούς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα παρά μόνο η ένσταση της συγκεκριμένης συνδικαλίστριας. Δεν λένε κουβέντα για το ρόλο της  προφορικής συνέντευξης, για το πρωτοφανές αλαλούμ με τις εγκυκλίους του Υπουργείου και κυρίως δεν λένε τίποτα για τον πολιτικό προσανατολισμό του πλαισίου επιλογής. Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν σε αυτήν την ΕΛΜΕ  πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Η  διασπαστική αυτή  ΕΛΜΕ υπάρχει και λειτουργεί για να στηρίζει τη Διοίκηση και να προωθεί προσωπικά οφέλη συνδικαλιστών της. Επιτέλους…

                    Σάββας  Σάββα,  Τακτικό Αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ
                    Κώστας Άννινος, Αναπληρωματικό Αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ 
       (εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ που στηρίζει το ΠΑΜΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.